Şubat 06, 2017

.: Ruh Dinginliği Üzerine :.

Seneca'nın "Ruh Dinginliği Üzerine" olan metnini okuyorum.
Caligrafi bile enfes duruyor...
Zeyl: Pythagorasçılık: Et yemeyen, ruhun ölümsüzlüğüne inanan eski Roma öğretisi. 

Hiç yorum yok: