28 Kas 2011

Cazibeli Ağızların Kof Fikirleri'ne

***
52- (Ey Muhammed!) Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah, âyetlerini tahkim eder (güçlendirir). Allah Alîm'dir (herşeyi bilir), Hakîmdir (Hikmet sahibidir)53- Allah, şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz (haktan uzak) derin bir ayrılık içindedirler.

Hac (52-53)

Bilhassa bu ayette nübüvvet ve risaletin bir ümniye ve bir ideal işi olmadığı anlatılmaktadır.
Onun için çekinmeden söyleyebiliriz ki, yüzdeyüz masum ve yüzdeyüz doğru hiçbir ideal yoktur. Zira heves bazen fikir suretinde görünebilir.
***
Söylendiği zaman gözleri kıvılcımlandıran ve orijinalliği ile insanı hayran eden nice düşünce ve fikirler vardır ki, aksiyon haline getirilmek istendiğinde havası alınmış balon gibi söner ve düşünce çöplüğüne atılır. Ve yine hayal gergefinde örülmüş nice çelikten düşünceler vardır ki, realite dünyasında bir dantelaya dönüşürler.
 Bir de bütün güzellik ve cazibesi müphemliğine bağlı düşünce ve fikirler vardır. Bunlara “ta baştan ölü doğmuş çocuklar” nazarıyla bakılabilir. “doğmadan ölmek ve ölü olarak doğmak” işte onların kaderi budur. Ne var ki bu müphem ifadeler filozof ağızlarda cazibeli hale gelir ve bu düşük veya ölülerden cemiyete hayat getirmesi beklenir.
***
M..Fethullah Gülen / Varlığın Metafizik Boyutundan

Hiç yorum yok: