2 Ağu 2011

Rumi / Mesnevi, 2570

yağın aslı sudur
sonunda yağın suya zıdlığı neden olur?

su ve yağ beraberken niçin
şimdi birbirlerine zıd oldular?

diken gülden, gül dikenden meydana gelmişken
birbirlerini kınamaları nedendir?

bu zahiri bir çekişmedir, hikmeti vardır
her şey O'nun kuvvet ve kudretinin altındadır.

arifin hayreti ne onadır, ne buna
bu bir viranedir, burda hazine ara.

Hiç yorum yok: