15 Ara 2012

Z-zain


Z-zain, 7. harf.
V-vau T-nrı'nın bizim âlemimize inen ışığını sembolize ederken ondan sonraki harf olan Z-zain bu ışığın "geriye dönen" imgesi olarak kendini gösterir. Işık muazzam bir kuvvetle geriye dönerek geldiği kaynağı bile aşarak yükselir. Kabala'da ışığın bu geri dönüşü yedili şamdandan(menorah) yükselen duman ile simgelenir. Bu da T-nrı'ya olan özlemimizi ve ona bağlanma çabamızı ortaya koyar.

Zain İbranice'de kelime olarak "silah" ya da kılıç anlamına gelir. Zain harfi formunda yukarıya doğru yükselen ışık kılıcın(harfin) üstüne doğru gelerek iki yöne doğru ayrılır ve tutanak yerini oluşturur.

Hayat ağacı’nda bilinçüstünün en üst seviyesine(kether) karşılık gelen bu noktada T-nrı’ya duyulan sevgi ve huşu ile karışık korku birbirinden ayırt edilemez durumdadır. Kılıcın tepesi her iki yöne de bakar ve bu yönlerden sol taraf T-nrı’ya duyulan huşu ile korkuyu ve sağ taraf T-nrı’ya duyulan sevgiyi simgeler.
Zain harfinin üstünde bulunan bu taç Kabala’da ayrıca, kocasının tacı olan cesur kadının da sembolüdür. Yani bir erkeğin bilinçüstünün en yüksek durumuna yükseltilmesi ancak kadının, kocasının iradesini mükemmelleştirerek yerine getirmesi sayesinde gerçekleşir.

Zain harfinin şekli olan keskin kılıç Kabala’da sadece bir silahı sembolize etmekle kalmaz o ayrıca, gerçekliğin en ücra oyuklarına işlemek suretiyle doğadaki türlerin varoluş ya da yok oluşunu belirleyen bir araçtır. Dolayısıyla Zain ayrıca kendi yarattığı canlıların sürekliliğini sağlayan tanrısal devamlılığın da bir sembolüdür.
Zain harfi ile ilişkilendirilen yedi sayısı ise bir odak noktasıdır. Sepher Yetzirah’ta altı temel yön görürüz. Bunlar kuzey, güney, doğu, batı, yukarısı ve aşağısıdır. Bu yönlerin merkezinde ise durağanlığın yedinci noktası bulunur.

Zain İbrani alfabesinin yedinci harfidir ve hayat ağacında bilgelik ile bilgi’yi birbirine bağlayan yolu oluşturur.
Zain harfine karşılık gelen kavramlar şunlardır;
Kavram: hareket
Uzay/ yön: ikizler takımyıldızı / alt
Zaman: mayıs
Beden: sol ayak.

*

Ahmet Akıncı / Kabala; İbrani Harflerinin Sırları

Hiç yorum yok: